Osobní údaje a cookies

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Jan Zimmermann se sídlem v Mostě, Na Vrátku 2078/1, PSČ 434 01, IČ 08696896, provozovatel internetového obchodu www.kabelkovice.cz. (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Na Vrátku 2078/1, 434 01 Most
  email: info@kabelkovice.cz
  telefon: 731 152 857
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Údaje nezbytné pro plnění smlouvy jsou jméno a příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, zakoupené zboží, způsob dopravy a platby, název firmy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo a nárok na slevy.
 4. Údaje sloužící pro marketingové účely jsou jméno a příjmení, e-mailová adresa.
 5. Správce dále zpracovává tyto osobní údaje: údaje z komunikace mezi správcem a zákazníkem, záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných správcem

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • poskytování služeb; konkrétně se jedná o vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, zákaznická podpora a servis; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, tj. po dobu objednávky a záruční doby, a 1 rok od skončení záruční doby z důvodu řešení potenciálních sporů,
 • po dobu, kdy je správce povinen údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů; zejména faktury vystavené správcem jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení,
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Vaše osobní údaje můžeme na základě vašeho souhlasu sdílet s našimi partnery. Jejich seznam naleznete pro lepší přehlednost na této stránce. Spolu se seznamem našich partnerů jsou na této stránce uvedeny odkazy na podmínky zpracování souborů cookies ze strany našich partnerů. 
 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména:
  • zabezpečení komunikace v počítačové síti pomocí certifikátů HTTPS a SSL,
  • ochrana proti počítačovým virům a jinému škodlivému softwaru pomocí antivirového programu,
  • ochrana proti ztrátě dat zálohováním na externí disk,
  • ochrana datových úložišť heslem,
  • ochrana tištěných úložišť zámkem.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.2.2022.

 

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které webová stránka odešle do prohlížeče, respektive do zařízení, ze kterého prohlížíte naše webové stránky. Při zpracování cookies dodržujeme obecné zásady vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 zde dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Více informací o souborech cookies můžete nalézt zde. Zpracování cookies a osobních údajů probíhá v rámci EU. Pokud zpracováváme mimo EU, potom na základě příslušných právních předpisů.

 

Jaké jsou typy cookies a co přesně zpracováváme?

Zpracováváme pouze nutné cookies potřebné ke správnému zobrazení stránek a případně další cookies po vašem aktivním odsouhlasení. Konkrétně se jedná o:

 1. Nutné cookies:
  Nutné cookies jsou nezbytné, aby naše webové stránky fungovaly správně a bylo možné je vůbec používat. Pouze pro tento typ cookies není vyžadován váš aktivní souhlas.
 1. Preferenční cookies:
  Tyto cookies nám umožnují, aby si naše webové stránky zapamatovaly informace, které ovlivní, jak se webová stránka chová a mění (například preferovaný jazyk, měnu, zařízení nebo region, kde se nacházíte).
 1. Statistické (analytické) cookies:
  Statistické cookies nám pomáhají lépe porozumět, jak návštěvníci používají webové stránky, což nám umožňuje anonymně měřit návštěvy a vytvářet statistické přehledy a pracovat na zkvalitnění našich služeb.
 1. Marketingové cookies:
  Marketingové cookies nám po návštěvě našich webových stránek umožňují vyhodnocovat reklamy a personalizovat je, díky čemuž můžeme posléze zobrazit danému uživateli co nejvhodnější reklamu přesně podle jeho projevených preferencí.
 1. Neklasifikované cookies:
  Neklasifikované jsou takové cookies, u kterých prozatím nebylo rozpoznáno, k jakému účelu slouží. Pracujeme na jejich klasifikaci společně s poskytovateli jednotlivých cookies. Poté budou zařazeny do jedné z výše uvedených kategorií cookies.

 

Nastavení cookies a jejich smazání

Nutné cookies uchováváme pouze po nezbytnou dobu potřebnou k zobrazení webových stránek. Ostatní cookies uchováváme po přiměřenou dobu, maximálně však po dobu 5 let, obvykle však po dobu jednoho roku. Váš souhlas navíc můžete kdykoliv odvolat, což je ale potřeba provést pro každé vaše zařízení zvlášť.

Další možnost, jak se vyhnout zpracování cookies je přes nastavení vašeho prohlížeče (včetně možnosti prohlížet web v anonymním režimu). Zde nabízíme více ohledně výmazu cookies v rámci jednotlivých prohlížečů:

 

Sdílení cookies

Díky cookies můžeme některé informace sdílet s třetí stranou. Jedná se pak o cookies tzv. třetích stran. Tato spolupráce s našimi partnery přímo podporuje naše reklamní aktivity. Podle těchto údajů vás ale nemůžeme nikdy identifikovat. Podrobnější informace o všech našich partnerech a podmínkách zpracování cookies ze strany našich partnerů naleznete pro větší přehlednost na této stránce.

Zpět do obchodu